LÜNKTEST. Kommunistlik diktatuur Venemaal

Lünkade täitmise harjutus

  
Täitke ära kõik lüngad, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui vastamine valmistab raskusi, võite kasutada vihjet: klikkige "Vihje" nuppu vastuse ühe tähe kuvamiseks. Pidage meeles, et vihje kasutamisega kaotate Te punkte!
1922. ühendati Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Taga Kaukaasia . 1921. puhkes kommunistidevastane ülestõus .Uus majanduspoliitika sai tuntuks oma venekeese lühendi järgi - . Stalini võimuletukekule järgnes tema ülistamine ehk . 1920. aastatel algas suurtööstuse eelisarendamine ehk . Hakati kehtestama plaane. Talumajapidamised koondati ühismajanditesse, toimus .