Teaduse ja tehnika areng 20. sajandi algul

Vastavuse loomise harjutus

    
Moodusta õiged vastavuse paarid.