ajaloo mõisted

Ristsõna

  
Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
     1      2             
                    
3                      
                    
  4                    
                    
 5                     
                    
                    
  6                    
                    
                    
                    
 7